Ny serie antirustadditiver

Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG har udviklet en ny serie antirustadditiver "SCHWEGO® flash inhibitor”, der forhindrer dannelsen af nyrust i vandbaserede formuleringer på metalunderlag.

Den nye produktserie kan indsættes i alle vandbaserede belægningssystemer. Anvendelsesområ-derne er industrielle malinger, rustbeskyttelsesmidler og almindelig maling. Produkternes effekt er uafhængig af gitter- og emulsionstypen. Additiverne kan anvendes i styren/acrylat-dispersioner, PUR-dispersioner, rene akrylatdispersioner, epoxyemulsioner osv. De kan indarbejdes i alle trin i malingsproduktionen eller inkorporeres i den færdige maling. Doseringen er mellem 0,5-2,0 % be-regnet på formuleringen.

Alle tre additiver er specielle blandinger af uorganiske og organiske salte. De er kemisk aktive inhibitorer og fungerer som passiveringsmidler og beskyttende lag. De giver desuden korrosionsbeskyttelse ved at hæmme dampfaser. Produkterne er fri for nitritter (natriumnitrit), borater og aminer samt flygtige organiske forbindelser og kræver ingen eller lav mærkning. SCHWEGO® flash inhibitor EL 1320 har ingen indflydelse på vandmodstanden fra den tørre film.

SCHWEGO®-flash inhibitor-additiverne leveres i 25 kg dunke eller 200 kg tønder. Hvis de opbevares korrekt har de en holdbarhed på min. 12 måneder.

Læs mere her: SCHWEGO®-flash inhibitor
Hj. Cruse & Co. ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
salg@strenov.dk
Besøg vore andre sites:
rolex replica ure .