Hj. Cruse & Co. ApS blev stiftet i 1923, og har tre produktområder:
  • Råstoffer til farver, lakker og plastik.
  • Tilbehør til papirproduktion.
  • Filtrering.
Farver, lakker og plastik:
Vi har en række råstoffer, fx vandige dispersioner (styrenakrylat, vinylacetat, renakryl, PU), maleinater, kolofonium, alkyder, polyester, skumdæmpere, befugtningsmidler, dispergeringsmidler, marmidler, forløb, matteringsmidler, overfladeforstærkere, strukturmidler, vokse, fortykningsmidler, antibloking, ledningsevneforbedrere, UV-initiatorer, thixotropimidler, viskositetsstabiliserende additiver, celluloseerstatninger og pigmentpræparation.
 
Blandt vores leverandører kan nævnes: Arichemie GmbH, Deuteron GmbH, Robert Kraemer GmbH & Co. KG, Polygal AG, Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG og Süddeutsche Emulsions-Chemie GmbH & Co. KG.

Papir
Vi leverer en række produkter til fremstilling af papir, fx wire, filtre, sprøjterør, skraberholdere, skraberklinger, højviskose pumper, pulpere, rejektseperatorer, skruepresser, refinere, skivefiltre, reb/snor og sugebelægninger.

Blandt vores leverandører kan nævnes: Joh. Clouth GmbH & Co. KG, Heimbach GmbH & Co, Stamm GmbH & Co. KG, Teufelberger Ges.m.b.H. og Wefapress GmbH & CO.
 
Filtrering
Vi leverer både standard-kunststoffiltre til filtrering af stort alle medier og huse til filtre. Desuden fås filterposer, der er fremstillet i specialstørrelser med og uden bændel.

Blandt vores leverandører kan nævnes: Schwegmann Filtrations-Technik.
Hj. Cruse & Co. ApS
Kongevejen 213
DK-2830 Virum
Denmark
Tlf: +45 45 95 07 00
salg@strenov.dk
Besøg vore andre sites:
rolex replica ure .